Bím em ướt như này đã đủ làm cho anh kích thích chưa, vậy mà vẫn làm em nó nhộn nhạo, cậu xoa lớp da bụng trau tria như lau món đồ cổ, gượng nhẹ, cẩn thận, sợ xẩy tay rơi vỡ, lúc bàn tay cậu
muốn lau xuống dưới háng, trông mặt cậu nghệt ra thấy rõ, như ướm hỏi, như thăm dò, như bâng quơ, em nó cũng cảm thấy hay hay, chả lẽ đứa
bạn lại bảo hai anh cứ tự nhiên, nên em nó phải chọn kiểu chơi mèo rình chuột, em nó dùng cặp mắt điều khiển hai anh, lúc như chờ đợi,
lúc như bảo “ tới đi, tới đi “. tội nghiệp hai anh lăng xăng như con gà mắc đẻ, dứ tới dứ lui, beeg lấn đất dần…