Sang nhà thầy giáo học thêm ai ngờ thầy đòi doggy, em nữ sinh hàng không để được lau mớ mồ hôi đọng vương nơi ấy, thầy giáo không dám xoa vòng vòng như chỗ vú mà chỉ dám ịn ịn từng khoảnh cho chóng khô thôi,
thế mà có lúc nào bỗng thầy giáo thấy vòm tay mình đang day day bên ngoài cái khăn khiến em nữ sinh hàng không cục cựa như bị cấn viên sỏi,beeg mải nghĩ ngợi
lang bang, em nữ sinh hàng không quên khuấy cả việc nằm lại nghỉ, thầy giáo cũng thấy lạ nên mắt ráo hoảnh nhìn, chợt cả hai cùng hiểu ra, em nữ sinh hàng không cất miệng
cười cầu tài trước, rồi đến con cặc, em nữ sinh hàng không xí xóa bằng cách lấp liếm, em nữ sinh hàng không chợt nhớ mới ngày nào thầy giáo về đây mà…