Thôi mà anh ơi đừng thọc lồn bé nữa bé sướng không chịu được, kềnh ra, hết biết gì nữa, vlxx anh định bụng là thế nào bé cũng sẽ sửa thế nằm lại cho anh, ai dè bé bỏ anh chỏng chơ, ai
lại xử với nhau tàn tệ đến thế nhỉ, anh xê cái đầu nửa vòng nhìn quanh gian nhà, ánh sáng đục màu tro cho thấy căn phòng không có chút sinh
khí nào hết, quay về phía giường bé, tình trạng chẳng hơn gì, bé đang ngủ say ngủ sưa, chưa hề biết sắp sáng, anh lồm
cồm ngồi dậy, quệt ngang bàn tay nơi miệng, đám dãi đóng khô như cái váng, cọ vào da, anh ngáp nhẹ và vươn vai, đứng lên đi làm…